Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 4.9: Ogg Vorbis <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.11: Kompresia hovoreného slova >>

Časť 4.10: Musepack (MPC)

Musepack (v skratke MPC, kedysi nazývaný aj MPEGplus, MPEG+, MP+) je frivérovýmPozn. 1 stratovým kompresným audioformátom vychádzajúcim z MP2. Za jeho vznikom (v r. 1997) stál Nemec Andree Buschmann, neskôr sa vedúcim projektu a organizácie, ktorá MPC vyvíja (Musepack Development Team), stal jeho rodák Frank Klemm. Určenie je podobné formátu MP2 – dosiahnuť priesvitnosť záznamu pri dátových tokoch okolo 180 kbps (stereo, 16 bit, 44,1 kHz). Algoritmus však dosahuje obstojné výsledky i pre nižšie dátové toky.

Návrh MPC je do značnej miery zhodný s MP2. Lepším ho však robia črty, o ktoré bol MPC oproti MP2 obohatený, napr. technika náhrady šumu v záznamePozn. 2, rozhodovanie o spojenom kódovaní kanálov osobitne pre jednotlivé subpásma, efektívnejšie entropické kódovanie subpásiem a i.. Formát je natívne VBR (od 3 do 1300 kbps), nepodporuje CBR/ABR, preto je na vysielanie nevhodný. Najvyššia vzorkovacia frekvencia je 48 kHz.

MPC používa identifikačnú značku APEv2, ale podporuje i APEv1, ID3v1 a ID3v1.1. Súčasná (2006-04-26) verzia špecifikácie toku dát (StreamVersion7 z 2005-06-28) nepodporuje pretáčanie (seek tables), podporuje najviac dva kanály a rozlíšenie vzorky 16 bitov. S ďalšou verziou (SV8) by sa to malo zmeniť.

Napriek pôvodnej optimalizácii na vysoké dátové toky dosahuje MPC aj pri štandardných tokoch (okolo 128 kbps) veľmi dobré výsledky. V komunite priaznivcov opensource riešení je obľúbený, aj keď vo všetkom, zdá sa, ho predčí Ogg Vorbis – či už ide o univerzálnosť, kvalitu pri danom dátovom toku, neohrozenie patentmiPozn. 3 a i. Softvérová i hardvérová podpora sa stále zväčšuje, teda nie je dôvod tvrdiť, že MPC je nejakým spôsobom zastaraný (keďže vychádza z technológie starej vyše 15 rokov). Domovskú stránku možno nájsť na http://www.musepack.net, aktuálny vývoj sa dá sledovať na stránke Franka Klemma http://www.personal.uni-jena.de/~pfk/mpp/index2.html.


Poznámka 1: Aspoň súčasné verzie kodéra. Aktuálny dekodér je opensource.

Poznámka 2: Podobné percepčnej náhrade šumu v AAC.

Poznámka 3: Nad MPC visí Damoklov meč – najmä rôzne patenty súvisiace s MP2. Cit: „In the past, MPC has been under suspicion of violating multiple patents (MP2, PNS, subband) [1]. According to the developers of MPC, all patented code has been removed and it is now believed to be free of patent encumbrance. However, one PNS patent application is still active [2], and it is not trivial to know if MPC's own "noise substitution techniques" avoid its scope or not. Only a careful examination by a patent lawyer would say whether Musepack is truly patentless or not.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Musepack, cit. 2006-04-26.)


<< Späť - Časť 4.9: Ogg Vorbis <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.11: Kompresia hovoreného slova >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software