Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 4.3: MPEG-2/4 Audio (AAC) <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.5: RealAudio (RA) >>

Časť 4.4: Windows Media Audio (WMA)

Windows Media Audio (WMA) je proprietárnym formátom, ktorého tvorcom je spoločnosť Microsoft. Vznikol ako reakcia na licencovanie formátu MP3.

Pôvodný formát je určený na kompresiu stereofonického záznamu pri vzorkovacej frekvencii do 44,1 kHz a 48 kHz, 16-bitovej hĺbke vzorky a dátových tokoch od 64 kbps do 192 kbps. (Získať presnú špecifikáciu možno za licenčných podmienok uvedených na stránke http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/licensing/default.mspx.)

S príchodom série WMA 9 pribudli k pôvodnému WMA ďalšie formáty:

Tabuľku s kompatibilnými prehrávačmi a operačnými systémami v závislosti od použitého formátu možno nájsť v tabuľke na stránke http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/codecs/audio.aspx.

Formát WMA sa zväčša ukladá do kontajneru typu Advanced Systems Format (ASF, .asf), často s osobitou príponou .wma. ASF podporuje rozličné DRM schémyPozn. 1 a vysielateľnosť (streaming). Oficiálny prehrávač pre WMA je Windows Media Player, DirectShow filter však možno získať bezplatne zo stránok MS. Neoficiálny popis staršieho, no rozšírenejšieho štandardu ASF 1.0 možno nájsť na stránke http://avifile.sourceforge.net/asf-1.0.htm, oficiálny popis novšieho (2004), menej používaného štandardu možno získať na stránkach MS: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/format/asfspec.aspx. WMA používa proprietárne identifikačné značky.

Prvá verzia (WMA 7) sa objavila v decembri r. 2000, súčasná verzia WMA nesie označenie 9.1. Čoskoro sa dočkáme nových vylepšení – črtá sa obohatenie WMA Pro o kompresiu pri nízkych dátových tokoch (24-96 kbbps pre stereo, 128 kbps-256 kbps pre 5.1 zvuk), určené pre bezdrôtové aplikácie a vysielanie cez internet. Podľa predbežných testov (z decembra 2005) bude mať nová technológia oproti najväčšiemu konkurentovi – HE-AAC v2 – pri dátovom toku 64 kbps navrch. Viac informácii možno nájsť na stránke http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/codecs/comparison.aspx.

WMA má vďaka silnému zázemiu (Microsoft) širokú podporu na trhu prehrávačov a elektronických zariadení. V súčanosti je dokonca po MP3 druhým najrozšírenejším formátom – dôvodom je natívna podpora v najrozšírenejších operačných systémoch od MS. Rozličné referencie možno nájsť na stránke MS: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/AudioProd.aspx.


Poznámka 1: Popis najnovšej verzie (2.0) možno nájsť na stránke [cit. 2006-04-12] http://www.spinnaker.com/crypt/drm/freeme/Technical.


<< Späť - Časť 4.3: MPEG-2/4 Audio (AAC) <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.5: RealAudio (RA) >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software