Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 4.4: Windows Media Audio (WMA) <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.6: ATRAC >>

Časť 4.5: RealAudio (RA)

RealAudio (RA, .ra) je (spolu s RealMedia, RM, .rm) proprietárnym kontajnerom, ktorého tvorcom je spoločnosť RealNetworks. Vznikal v čase všeobecného úspechu internetu, najmä aby poskytol možnosť vysielaniaPozn. 1 zvuku (neskôr s RealVideo i obrazu) dostatočnej kvality pri vtedajších nízkych prenosových kapacitách internetových liniek a prípojok.

RA v sebe skrýva podporu pre rozličné formáty na kompresiu zvuku. Začínal s podporou plejády algoritmov určených na kompresiu hovoreného slova (VSELP v RA 1, surový dátový tok 8 kbps; medzi ďalšie patrí LD-CELP v RA 2 a ACELP.net v RA 4), neskôr používal najmä formáty z cudzej produkcie (AC-3 v RA 3, ATRAC3 v RA 8, LC-AAC a HE-AAC v RA 10). Objavili sa však aj dva formáty z vlastnej dielne – Cookov kodek (v RA 6) a bezstratová kompresia RealAudio Lossless (RA 10). V súčasnosti podporuje dátové toky siahajúce od 12 kbps po 800 kbps. Vhodný spôsob kompresie volí kodér (zväčša RealProducer, určený najmä spoločnostiam zaoberajúcim sa vysielaním a archivácii videa) podľa zadaného dátového toku a podmienok. Vďaka AAC je RA vhodný už nielen na dosiahnutie nízkych dátových tokov ako kedysi – súbežne ponúka možnosť dosiahnuť vysokú kvalitu pri rozumných dátových tokoch 128 kbps a viac, navyše získava podporu pre viackanálový zvuk.

Formát RA používa dve prípony. Staršou z nich je prípona .ra. Ide o surový tok dát začínajúci hlavičkou, bez podpory pretáčania (ktoré je možné len vďaka tomu, že použitý kodek musí byť CBR). Neskôr (od verzie 6) RA používa kontajner RealMedia (RM, .rm), podobný kontajneru RIFF. Na prelome rokov 2003/2004 sa RealNetworks snažil do RM zapracovať vlastnú DRM schému (Helix DRM), ktorá sa však nedočkala veľkého rozšírenia. Využíva však DRM schému pre formát AAC. Neoficiálny popis štruktúry súborov možno nájsť na stránke http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=RealMedia.

Oficiálny prehrávač z dielne RealNetworks – RealPlayer, momentálne vo verzii 10.5 – je k dispozícii pre rozličné platformy. Alternatívou v prostredí Windows môže byť bezplatný DirectShow filter RealAlternative (http://www.free-codecs.com/download/Real_Alternative.htm). Napriek proprietárnosti RA firma RealNetworks iniciovala vznik projektu Helix, otvoreného štandardu na šírenie a prehrávanie multimédií, ktorý získal širokú podporu napr. medzi výrobcami mobilných telefónov – p. stránku https://helixcommunity.org.

Prvá verzia RA sa objavila v r. 1995, v súčasnosti je k dispozícii verzia RA 10. Keďže je na trhu od adventu šírenia hudby po internete, ľudia ho poznajú a naďalej sa hojne používa. Ostáva však vo sfére vysielania zvuku, kde mu veľmi zdatne konkurujú MP3 a Vorbis, vo sfére vysielania obrazu ho už takmer úplne nahrádza Windows Media Video. V boji na dlhé trate, zdá sa, RA prehráva, technologicky zaostáva a nemá čo ponúknuť. Domovskú stránku RA možno nájsť na http://www.realnetworks.com/products/codecs/realaudio.html.


Poznámka 1: Pri vysielaní (streaming) sa v súčasnosti RA opiera o proprietárne protokoly RTSP a RDT.


<< Späť - Časť 4.4: Windows Media Audio (WMA) <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.6: ATRAC >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software