Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 4.5: RealAudio (RA) <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.7: Dolby Digital (DD, AC-3) >>

Časť 4.6: ATRAC

Adaptive Transform Acoustic Coding (teda adaptívne transformačné akustické kódovanie), v skratke ATRAC, je proprietárnym formátom vyvinutým firmou Sony pre potreby zvukových médií formátu MiniDisc.

Prvotná verzia (ATRAC1) bola uvedená spolu s MiniDiscom v r. 1992. Používa dva kvadratúrne zrkadlové filtre, ktorými delí signál vzorkovaný frekvenciou f na tri subpásma s deliacimi frekvenciami f/8 (ak f=44 100 Hz, obsahuje prvé subpásmo frekvencie do 5 512,5 Hz) a f/4 (druhé subpásmo obsahuje frekvencie od 5 512,5 Hz do 11 025 Hz; tretie subpásmo frekvencie od 11 025 Hz do 22 050 Hz, teda f/2 – Nyquistova frekvencia), na ktoré neskôr aplikuje MDCT. Veľkosť okna je 512 vzoriek, v prípade potreby ho možno (nezávisle pre každé subpásmo) rozdeliť na bloky veľkosti 128, resp. 64 vzoriek (podľa toho, či ide o prvé dve subpásma, alebo o tretie subpásmo). Štandardný dátový tok používaný pre stereofonické záznamy je 292 kbps, zaručujúc tak priesvitnosť reprodukovaného záznamu vo väčšine prípadov.

V r. 1999 Sony uviedol vylepšenú verziu s označením ATRAC3. Oproti ATRACu pridáva navyše ďalší kvadratúrny zrkadlový filter, ktorým delí prvý interval na polovicu (f/16, zvyčajne 2 756,25 Hz). V móde LP2 znižuje dátový tok na 132 kbps, kvalitou však nie je pre ostatné formáty konkurenciouPozn. 1. Mód LP4 znižuje dátový tok až na 66 kbps, pričom okrem aplikovania spojeného kódovania kanálov sa komplexnosť signálu redukuje i orezaním frekvencií nad 13,5 kHz. Používatelia sa zároveň dočkali technológie bitmusic, umožňujúcej zakúpiť si a stiahnuť nahrávky vo formáte ATRAC. Išlo teda o jednu z prvých legálnych služieb na šírenie hudby prostredníctvom internetu.

V r. 2002 uzrela svetlo sveta nová verzia formátu ATRAC – ATRAC3plus. Je nekompatibilná s predošlými verziami. Používa okno veľkosti až 4096 vzoriek, ktoré rozdelí použitím polyfázových kvadratúrnych filtrov na 16 subpásiem, na ktoré jednotlivo aplikuje MDCT.

V r. 2006 pribudol formát ATRAC Advanced Lossless, teda bezstratový kompresný formát. Obsahuje v sebe aj záznam vo formátoch ATRAC3 alebo ATRAC3plus, ktorý z neho možno jednoducho extrahovať, ide teda o hybridný kodér.

Formát ATRAC používa kontajner s príponou .omg (Open MagicGate – MagicGate je označenie proprietárneho protokolu na bezpečné ukladanie mediálneho obsahu použitím šifrovania a DRM schém; uplatnenie našiel aj vo flashových kartách SD – Secure Digital), občas .oma. Jediný dostupný kodér pre formát ATRAC je produkt firmy Sony menom SonicStage, momentálne (2006-04-18) vo verzii 3.4. Umožňuje prenos zvuku vo formáte ATRAC, PCM alebo MP3Pozn. 2 do prenosných prehrávačov firmy Sony. Z formátu ATRAC možno skladby previesť do iného formátu (napr. PCM v súbore .wav) len v prípade, že sa používateľ preukáže pôvodinou (napr. identický zvuk na Audio CD), alebo nebola použitá DRM schéma (v prípade nahrávania zvuku cez mikrofón alebo vstup prenosných zariadení). Prehrávanie formátu umožňuje len Winamp (použitím zásuvného modulu firmy Liquid Audio) a RealPlayer (pozná ATRAC1 a ATRAC3, lebo ich sám používa vo svojej verzii RA 8). ATRAC podporuje dátové toky z množiny 48, 64, 96, 132, 160, 192, 256, 320 a 352 kbps.

Formát ATRAC už dávno prehráva s konkurenciou – spolupracujú s ním len prehrávače firmy Sony, jediným kodérom je produkt SonicStage, ktorý je navyše údajne pomalý a nestabilný (p. napr. diskusiu na http://forum.dbpoweramp.com/printthread.php?t=2377). Dôvodom je nedostupnosť (utajenosť) jeho podrobnej špecifikácie. Technologicky zaostáva za novými formátmiPozn. 3, ako dokazujú posluchové testy. Domovská stránka formátu je http://www.sony.net/Products/ATRAC3. Ak ho chcete používať, začnite od stránky http://www.connect.com – potrebujete však prehliadač Internet ExplorerPozn. 4. Jednoduchú špecifikáciu možno nájsť na stránke http://www.minidisc.org/aes_atrac.html.


Poznámka 1: Aspoň v prípade dátového toku okolo 128 kbps – p. napr. posluchové testy na stránke http://www.rjamorim.com/test/multiformat128/results.html.

Poznámka 2: Teda zo súborov .omg, .wav, .mp3.

Poznámka 3: Aj keď ATRAC3plus je pri nízkych dátových tokoch (64 kbps a 48 kbps) porovnateľný s WMA Standard, ako ukazujú testy na objednávku Sony: http://www.sony.net/Products/ATRAC3/tech/TS_test_report.pdf a http://www.sony.net/Products/ATRAC3/tech/TESTfactory_Listening_test.pdf.

Poznámka 4: V prípade zadania presnej adresy, napr. http://musicstore.connect.com/mb_us/IESignup.flow, možno použiť ľubovoľný prehliadač.


<< Časť 4.5: RealAudio (RA) <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.7: Dolby Digital (DD, AC-3) >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software