Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 4.11: Kompresia hovoreného slova <<
>> Ďalej - Časť 5.1: Shorten >>

Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátov

V nasledujúcich častiach kapitoly 5 ponúkame prehľad rôznych bezstratových kompresných algoritmov a formátov. Samozrejme, toto je len výber z mnohých – bezstratových formátov existuje nepreberné množstvo, mnohé z nich sa však nikdy skutočne neujali (napr. LTACPozn. 1, Ogg Squish), alebo mali od počiatku špecifické použitie s obmedzeným dosahom a v svete PC sa ani nemohli uplatniť (napr. DST), alebo sú utajené, teda je ťažké získať o nich relevantné informácie a ich podiel na trhu je obmedzený na niekoľko proprietárnych produktov (napr. Apple Lossless – ALAC, alebo WMA Lossless – WMAL, alebo Real Audio Lossless – RAL), alebo sa ujali, no ich projekty časom zanikli (napr. RK Audio – RKAU).

Táto kapitola pozostáva z desiatich častí. Prvá krátka časť 5.1 predstaví formát Shorten, jeden z najstarších, aj keď v súčasnosti už len zriedka používaný algoritmus. Nasledujú proprietárne a opensource formáty WavPack, Monkey's Audio (MA, APE), FLAC, Lossless Audio (LA), True Audio (TTA) a OptimFROG. V ďalších častiach sú uvedené formáty, ktoré patria (časť 5.8: ALS) alebo budú patriť (časť 5.9: SLS) do špecifikácie MPEG-4. Na záver uvádzame, pre jeho rozšírenosť, špecifický formát Meridian Lossless Packing (MLP).

Treba povedať, že bezstratové formáty sa oproti stratovým líšia nielen princípom činnosti, ale aj možnosťou zásahov zo strany používateľa. Kým stratové formáty možno konfigurovať najmä jedným parametrom – želaným dátovým tokom – v prípade bezstratových často možno nastaviť úroveň hľadania optimálnej predikcie či zápisu dát. Činnosť týchto algoritmov sa potom dá deliť na dve základné kategórie:

Výnimkou z tejto schémy sú napr. formáty WavPack a OptimFROG, ktoré ponúkajú obe možnosti na zefektívnenie kompresie, WavPack je navyše hybridný.


Poznámka 1: P. odsek 3.4.1 Bezstratové transformačné kódovanie.


<< Späť - Časť 4.11: Kompresia hovoreného slova <<
>> Ďalej - Časť 5.1: Shorten >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software