Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 5.2: WavPack <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.4: FLAC >>

Časť 5.3: Monkey's Audio (MA, APE)

Autorom formátu Monkey's Audio (ďalej len MA; používa sa aj označenie APE, podľa vlastného kontajnera .ape) je Američan Matthew T. Ashland. Jeho vývoj sa začal niekedy pred rokom 2000 pričom od počiatku bol tvorený ako proprietárne riešenie s možnosťou bezplatného využitia pre nekomerčné použitie. Pre MA je prioritou kvalitná kompresia pri zachovaní prijateľnej výpočtovej náročnosti.

MA je symetrický algoritmus založený na spätne adaptívnej lineárnej predikcii. Podporuje stereo (aplikuje združenie kanálov), vzorkovaciu frekvenciu do 48 kHz. Rozlíšenie do 16 bitov. Používa rozsahové kódovanie. Nezvyčajným je použitie neurónových sietí na stanovenie vhodných koeficientov prediktora – nepoužíva totiž nezávislé rámcePozn. 1, ale tok dát je nepretržitý. To výrazne spomaľuje pretáčanie a spôsobuje, že výskyt chyby poškodí zvukový záznam až do konca. Formát však obsahuje kontrolné súčty na detekciu prípadnej chyby v toku dát.

Hlavnou silou MA je vysoká efektivita kompresie. To je zrejme hlavný dôvod, prečo sa tento formát teší popularite – a zrejme ešte dlho bude. V prostredí Windows ponúka príjemné používateľské prostredie a vysokú podporu.Pozn. 2

Jeho hlavnou nevýhodou bola donedávna reštriktívna licencia – MA bolo možné voľne používať, no nesmelo sa bez povolenia modifikovať, redistribuovať atď. Každé použitie v programoch s otvorenejšími licenciami (napr. GPL) bolo znemožnené, komerčne sa MA dalo použiť iba so súhlasom autora (ku ktorému bolo prakticky nemožné sa dostať). Prednedávnom (r. 2005) autor uvoľnil kód, no chýba ozajstná príručka, vysvetlenie formátu, princípu. Z toho dôvodu bol všetok vývoj na pleciach jedného človeka, čo prakticky ešte stále obmedzuje vplyv MA na platformu Windows. Našťastie, v uplynulých mesiacoch autor zmenil licenciu, ktorá sa priblížila opensource licenciám, no ešte stále nie je kompatibilná s GPL a inými často používanými licenciami. Jediný spôsob pre fanúšikov tohto formátu je teda naprogramovať si podporu z vlastných síl. V uplynulom čase sa objavilo niekoľko takých projektovPozn. 3.

MA ponúka postačujúcu rýchlosť a vysokú účinnosť kompresie, čo ho robí favoritom medzi súčasnými používateľmi systému Windows. Aj konzorcium MPEG ho vo svojej výzve na návrh bezstratovej kompresie označuje ako dovtedajší vrchol vývoja („state-of-the-art“). Donedávna sa zdalo, že z dlhodobého hľadiska boj s konkurenciou prehrá, a to z dôvodu nízkej podpory mimo prostredia Windows a reštriktívnej licenčnej politiky. Povesť mu zhoršil aj neflexibilný, a preto nestabilný návrh formátu – novšie verzie kodekov MA síce boli schopné pracovať so súbormi kódovanými staršími verziami, naopak to však nie vždy platilo. V súčasnosti sa mnohé tieto neduhy podarilo odstrániť a MA má veľké množstvo verných používateľov. Najnovšia verzia (4.01 beta 2) pochádza z februára 2006. Domovskú stránku možno nájsť na http://www.monkeysaudio.com, zjednodušenú technickú dokumentáciu na http://www.monkeysaudio.com/theory.html.


Poznámka 1: V prípade nezávislých rámcov možno vykonať dopredne adaptívnu predikciu, teda nájsť najvhodnejšie prediktory pre daný rámec.

Poznámka 2: Matthew T. Ashland nikdy nerozšíril jeho podporu na iné operačné systémy, urobili to však zaňho iní nadšenci.

Poznámka 3: Ich zoznam môžete nájsť v článku na wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Monkey's_Audio [cit. 2006-04-28].


<< Späť - Časť 5.2: WavPack <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.4: FLAC >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software