Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 5.3: Monkey's Audio (MA, APE) <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.5: Lossless Audio (LA) >>

Časť 5.4: FLAC

Formát FLAC (skratka z Free Lossless Audio Codec) vyvíja skupina programátorov pod vedením Američana Josha Coalsona. Kodek debutoval v decembri roku 2000, v júli 2001 vyšla verzia 1.0 (s ňou i ustálenie špecifikácie toku dát). Autor chcel svetu ponúknuť výpočtovo nenáročný a otvorený kodek, pričom staval na kvalitnom návrhu zaručujúcom spätnú kompatibilitu. Používa vlastný kontajner .flac, aj keď sa často používa alternatívne riešenie, tzv. Ogg FLAC, teda uloženie v kontajneri s príponou .oggPozn. 1.

FLAC je asymetrickýPozn. 2 kodek založený na lineárnej predikcii. Referenčný kodér podporuje vzorkovaciu frekvenciu do 96 kHz (formát samotný nemá obmedzenie vzorkovacej frekvencie), rozlíšenie vzorky do 24 bitov (formát podporuje maximálne 32 bitov). Veľkosť rámca nie je obmedzená, aj keď referenčný kodér používa konštantnú veľkosť (zvolenú vzhľadom na vzorkovaciu frekvenciu zdroja). Pri kódovaní každého rámca sa vyberie najlepšia z týchto alternatív:

Pri kódovaní stereofonického záznamu sa predikcia počíta pre oba kanály nezávislo, neprenáša sa však výsledný reziduálny signál, ale rozdielový kanál spolu so súčtovým, ľavým, alebo pravým kanálom, podľa toho, ktorá alternatíva je výhodnejšia. FLAC podporuje najviac 8 kanálov.

Dekompresia potrebuje len celočíselnú aritmetiku, čo spravilo z formátu FLAC ľahko hardvérovo implementovateľný bezstratový kompresný algoritmus. Keďže prioritou bola nízka výpočtová náročnosť dekompresie, špecifikácia nepodporuje vzorkovaciu frekvenciu nad 96 kHz, aj keď samotný formát ju podporuje (pri kódovaní možno deaktivovať kontrolu súhlasu parametrov so špecifikáciou).

Treba povedať, že úspešnosť kompresie algoritmu FLAC nie je ničím výnimočná. Zato rýchlosť je veľmi dobrá, podpora kontrolných súm (FlacFingerprint), identifikačnej značky (FlacMetadataPozn. 4), široká softvérová a hardvérová podpora a úplná otvorenosť z neho urobili de-facto priemyselný štandard na poli bezstratovej kompresie. V dôsledku toho mnohé skupiny (medziiným Metallica, They Might Be Giants a iné) využívajú FLAC na šírenie svojej hudby, resp. záznamov z koncertov. Na etree.org tiež získal veľmi rýchlo popularitu, na úkor formátu Shorten. Najnovšia verzia (FLAC 1.1.2) je z februára roku 2005. Domovskú stránku možno nájsť na http://flac.sourceforge.net, dokumentáciu na http://flac.sourceforge.net/format.html.


Poznámka 1: Keďže sa projekt FLAC v januári 2003 dostal pod krídla Xiph.org Foundation. P. časť 4.9 Ogg Vorbis.

Poznámka 2: Stanovený stupeň kompresie má mierny, no takmer zanedbateľný vplyv na rýchlosť dekompresie, p. http://people.ucsc.edu/~rswilson/flactest.

Poznámka 3: Z anglického run length encoding. Kódujú sa len dve čísla – počet vzoriek v bloku a ich hodnota (rovnaká pre každú vzorku).

Poznámka 4: Je vnútorne úplne zhodné s Vorbis comment, používaným vo formáte Ogg Vorbis. P. odsek 3.0.1 Definícia pojmov.


<< Späť - Časť 5.3: Monkey's Audio (MA, APE) <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.5: Lossless Audio (LA) >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software