Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 5.4: FLAC <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.6: True Audio (TTA) >>

Časť 5.5: Lossless Audio (LA)

Formát Lossless Audio (LA) pochádza od Novozélanďana menom Michael Bevin, prvá verzia (0.2) sa objavila v auguste 2002. Ide teda o veľmi mladý kodek, ktorý navyše ešte stále nedosiahol verziu 1.0. Snahou autora bolo vytvoriť algoritmus na najefektívnejšiu bezstratovú kompresiu zvuku, pri ktorej nízka časová náročnosť nie je prioritou (presne naopak, ide o jeden z najpomalších algoritmov zo všetkých popisovaných v tejto práci).

LA je symetrický algoritmus založený na lineárnej predikcii. Aplikuje 8 vrstiev predikcie. Používa adaptívny faktor predikcie na každej vrstve, čísla kóduje spätne adaptívnym aritmetickým kódovaním. Používa vlastný kontajner .la.

Osobitosťou LA je riešenie medzikanálovej korelácie na úrovni predikcie – prediktory na svoj odhad používajú vzorky z oboch kanálovPozn. 1. Tento prístup, aj keď časovo veľmi náročný, umožňuje dosiahnuť neuveriteľne dobrú kompresiu.

Formát LA ponúka veľmi dobré výsledky kompresie, aj keď rýchlosť je nízka. Je však v rukách jedného nadšenca, ktorý na ňom už dlhší čas nepracuje (najnovšia verzia – 0.4b – je z februára 2004). Domovskú stránku možno nájsť na http://www.lossless-audio.com, zjednodušenú technickú dokumentáciu na http://www.lossless-audio.com/theory.htm.


Poznámka 1: Podobne ako OptimFROG, p. časť 5.7.


<< Späť - Časť 5.4: FLAC <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.6: True Audio (TTA) >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software