Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 5.5: Lossless Audio (LA) <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.7: OptimFROG >>

Časť 5.6: True Audio (TTA)

Formát True Audio (TTA) je projektom softvérovej komunity True Audio software, zhromaždenej okolo dvoch Rusov – Alexandra V. Djourika a Pavla Žilina. Od roku 1999 pracovali na bezstratovej kompresii za účelom zálohovania dát nasnímaných vesmírnymi rádioteleskopmi. V roku 2002 sa rozhodli použiť svoje skúsenosti na konštrukciu symetrického algoritmu na bezstratovú kompresiu zvukového signálu a verejnosti predstavili opensource kodek s úspešnou kompresiou i rýchlosťou, konštruovaný s úmyslom budúcej hardvérovej podpory.

TTA podporuje viackanálový zvuk, rozlíšenie vzorky 8, 16 a 24 bitov. Vzorky sú najprv podrobené delta modulácii (LPC rádu 1) s adaptívnym faktorom predikcie, na zvyškový signál sa v druhom prechode aplikuje LPC so spätne adaptívnymi koeficientmi (autori tento postup nazvali adaptívne prognostické filtrovanie). Používa jednoduchú medzikanálovú dekoreláciu (M/S) a mimoriadne dlhé bloky – až okolo jednej sekundy. To spôsobuje problém pri prehrávaní a úpravách skomprimovaného záznamu. Používa Riceovo kódovanie s adaptívnou úpravou dĺžky zápisu.

Formát používa vlastný kontajner .tta, podporuje identifikačné značky ID3v1, ID3v2. Autori úspešne spolupracujú aj s vývojármi kontajneru Matroska na zahrnutie podpory pre TTA do ich kontajnera.

TTA ponúka dobrú kompresiu pri nízkej výpočtovej náročnosti, existuje dokonca jeden DVD prehrávač, ktorý ho podporuje. Softvérová podpora je dostatočná. Slabé rozšírenie na trhu však zatiaľ hovorí proti nemu. No stále podlieha vývoju, najnovšia verzia (3.3) je z mája 2005. Domovskú stránku možno nájsť na http://www.true-audio.com alebo http://tta.sourceforge.net, popis algoritmu možno nájsť napr. na http://www.true-audio.com/Codec.theory.


<< Späť - Časť 5.5: Lossless Audio (LA) <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.7: OptimFROG >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software