Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 5.6: True Audio (TTA) <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.8: MPEG-4 ALS >>

Časť 5.7: OptimFROG

OptimFROG je frivérovým projektom Rumuna menom Florin Ghido, ktorý ho vyvíja od roku 1996. Verejnosti však poskytol až verziu 4.0b v roku 2001. Prioritou je účinnosť kompresie s nastaviteľnou výpočtovou náročnosťou.

OptimFrog je symetrický kodek založený na dopredne adaptívnej lineárnej predikcii. Popri tom ponúka aj dodatočnú možnosť zapnutia asymetrického kódovania. Podporuje dva kanály, hĺbku vzoriek do 32 bitov. Používa vlastný formát s príponou .ofr, podporuje ID3v1 a APEv2. Súčasťou OptimFROGu je i technológia hybridnej kompresie, autorom nazvaná DualStream. Korekčné súbory majú príponu .ofc. Odporúčaný dátový tok je okolo 330 kbps a vyššie.

OptimFROG používa vlastný zovšeobecnený koncept stereo dekorelácie, keď predikčná funkcia má dva rády (počet použitých vzoriek pri dekorelácii) – jeden pre svoj kanál, druhý pre združený kanál.

OptimFROG ponúka excelentný kompresný pomer (čím si získal svojich verných zákazníkov), no za cenu prehnanej časovej náročnosti kompresie i dekompresie. Aj keď nie je opensource, dosiahol značnú popularitu. Momentálne má širokú podporu na mnohých platformách. Z dôvodov ukončenia školy a zlého zdravotného stavu autora bol formát istý čas bez vývoja, čo sa, našťastie, zmenilo – najnovšia verzia (4.520b1) je z apríla 2006. V najbližších verziách sa očakáva podpora viackanálového zvuku a ďalšie zlepšenie kompresie. Domovskú stránku formátu možno nájsť na http://www.losslessaudio.org.


<< Späť - Časť 5.6: True Audio (TTA) <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.8: MPEG-4 ALS >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software