Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 5.8: MPEG-4 ALS <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.10: Meridian Lossless Packing (MLP) >>

Časť 5.9: MPEG-4 SLS

Táto časť práce pojednáva o vznikajúcom štandardizovanom formáte SLS (Scalable to lossless coding), vychádzajúcom z algoritmu AAZ.

AAZ (Advanced Audio Zip) vznikol ako projekt dvoch mladých singapurských výskumníkov (Rongshan Yu a Susanto Rahardja) z Institute of Infocomm Research (súčasť Agency for Science Technology and Research – A*STAR). Za svoj návrh získali v roku 2003 zlatú medailu v Tan Kah-Kee-ho cene pre mladých výskumníkov. V októbri 2002 konzorcium MPEG uverejnilo výzvu na návrh algoritmu umožňujúceho hybridnú stratovú kompresiu s vlastnosťou škálovateľnosti prenosovej šírky až do dosiahnutia bezstratovej kompresie. Dôvod bol jednoduchý: stratové kompresné schémy sú vhodné na nízky dátový tok, bezstratové schémy majú dátový tok veľmi vysoký. Škálovateľná schéma by bola medzistupňom, nástrojom na poskytovanie online služieb budúcnosti, spĺňajúc paradigmu univerzálneho prístupu k multimédiám (Universal Multimedia Access – UMA), ktorá má byť normou pre vznikajúce štandardy MPEG-7 a MPEG-21. Znamená to jedno: ponúknuť distribúciu ľubovoľných multimediálných dát kdekoľvek a komukoľvek, bez ohľadu na rýchlosť jeho pripojenia do siete. Je zrejmé, že stratové kompresie sú tu výsostne neúčinné (nutnosť prítomnosti viacerých verzií materiálu pre rôzne širky pásma na serveri distribútora), etablované bezstratové formáty však neumožňujú škálovateľnosť medzi stratovosťou a bezstratovosťou v reálnom čase. Autori AAZ na výzvu konzorcia MPEG zareagovali a v konkurencii bol ich návrh zvolený za referenčný model nového štandardu SLS.

AAZ je konštruovaný ako rozšírenie toku AAC, čo ho robí kompatibilným so súčasnými normami MPEG-4. Základný tok dát je kódovaný štandardným spôsobom (stratovo cez AAC), pričom zložka „redukujúca“ jeho stratovosť je „pribalená“ použitím technológie fine-granular-scalability (FGS), ktorá má umožniť dynamicky meniť dátový tok po jednotkách menších než 0,4 kbps. Na dosiahnutie tejto vlastnosti používa AAZ tzv. bitový Golombov kód (bit-plane Golomb code, BPGC). Čím viac dát dekodér obdrží, tým bližšie budú dekódované dáta podobné originálu.

Treba uviesť, že požiadavky kladené na FGS sú pre súčasnú informatickú vedu vysoké. Napriek rokom výskumu v tejto problematike sa nepodarilo nájsť dostatočne efektívne kódovanie umožňujúce takéto škálovanie. V súčasnosti navrhované riešenia FGS sa vyznačujú vysokou komplexnosťou a nízkou efektivitou, spôsobujúc zvýšenie výsledného dátového toku v priemere o 20-30% oproti neškálovateľným riešeniam.

Vývoj SLS mešká, zdá sa, že ani dopyt trhu nekorešponduje s očakávaním. V súčasnosti nie je dostupná presná špecifikácia, jeho budúcnosť je neistá. Základný prehľad o formáte možno získať na http://www.itsc.org.sg/synthesis/2004/3_AAZ.pdf alebo http://www.chiariglione.org/mpeg/technologies/mp04-sls.


<< Späť - Časť 5.8: MPEG-4 ALS <<
^^ Hore - Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 5.10: Meridian Lossless Packing (MLP) >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software