Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 6.1: Porovnanie stratových kompresných schém <<
^^ Hore - Kapitola 6: Porovnanie zvukových formátov ^^
>> Ďalej - Kapitola 7: Záver >>

Časť 6.2: Porovnanie bezstratových kompresných schém

V prípade bezstratových formátov, ako bolo spomenuté, nie je zložité kvantifikovať úspešnosť kompresie. Netreba žiadne posluchové testy, stačí ochota, počítačové vybavenie a voľný čas. Na internete možno nájsť pár príkladov. Dobré, aj keď nie celkom aktuálne (2004-05) porovnanie rýchlosti kompresie, rýchlosti dekompresie a úspešnosti mnohých formátov možno nájsť zakreslené v grafe na stránke Holanďana menom Hans Heijden (http://web.inter.nl.net/users/hvdh/lossless/lossless.htm), podobnú prácu z 2005-02, no vo forme tabuľky, možno nájsť na stránke používateľa s prezývkou Speek (http://members.home.nl/w.speek/comparison.htm).

Najjednoduchšie metódy (napr. Shorten) vedú ku kompresii okolo 63% (pomer veľkostí skomprimovaných a pôvodných dát) a nie sú výpočtovo veľmi zložité. Výsledky najúspešnejších kompresných schém sa však vždy pohybujú nad 50% (štatistika pre rôznorodé vstupy). Rozdiely v úspešnosti kompresie sú teda nízke. Na poli bezstratových formátov prevláda jediná metóda – LPC. Každé zlepšenie úspešnosti kompresie sa získava za cenu zvýšenia komplexnosti kodéra (asymetrické riešenie) alebo kodéra i dekodéra (symetrické riešenie). Nárast výpočtovej náročnosti je však neúmerný zmenšeniu dátového toku.

Rýchlosť dekódovania je bezpochyby dôležitejšia než rýchlosť kódovania, ktorá sa vykonáva len razPozn. 1. Najlepšie kompresné pomery síce dosahujú spätne adaptívne kodéry, tie sú však symetrické, teda ich dekódovanie je rádovo rovnako náročné ako kódovanie. Nie je teda jednoduché zvoliť jasného víťaza medzi bezstratovými formátmi.

Uvádzame tabuľku (tab. 6.2) poskytujúcu prehľad rôznych vlastností a čŕt bezstratových zvukových formátov. Keď nejaký údaj nebol k dispozícii, alebo je otázny, uvedený je otáznik. Hlavným zdrojom informácií bola internetová stránka http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Lossless_comparison. Jej autor (Roberto José de Amorim) sa neustále stará o jej aktuálnosť.

(Poznámka: formát ALS bol len nedávno štandardizovaný, SLS je ešte len vo štádiu vývoja. MLP je zas technológia so špecifickým využitím. Z toho dôvodu sa mnohé ich vlastnosti neuvádzajú, alebo uvádzajú v zátvorke.)

LCCMPCDSHVEPOS
ShortenOS (N)51125AWin, Lin, Mac, +
WavPackOSI3 (2, 4)1 (4, 1)1 (2, 1)13AAAWin, Lin, Mac
MAOS (N)2 (1, 3)2 (4, 1)3 (4, 2)25AASWin, (Lin?)
FLACOSI3 (3, 5)2 (4, 1)112AAAWin, Lin, Mac, +
LAPR1 (1)5535?AWin, Lin
TTAOS31234ASWin, Lin, Mac
OptimFROGPR (S)1 (1, 2)4 (5, 3)4 (5, 3)35AAAWin, Lin, Mac
LPACPR32 (3, 2)245ASWin, Lin, +
ALSŠT (L?)???(5)(5)AAA?
SLSŠT (L?)???(5)(5)(A)?A?
MLPPR (L)???(4)(4)????
ALACPR (L), OS dekodér32243AAWin, Mac
RKAUPR3 (3, 4)4 (5, 3)4 (5, 4)45AWin
WMALPR (L)23345AAAWin, Mac
RAL?2345A?AWin, Lin, Mac
Tab. 6.2 – Prehľad vlastností vybraných formátov na bezstratovú kompresiu zvuku

Ťažko určovať víťaza, no stanovené kritériá najlepšie spĺňajú WavPack, FLAC a TTA. FLAC má spomedzi nich najrýchlejšiu dekompresiu, najväčšiu rozšírenosť a základňu programátorov, WavPack zas pri nižšej náročnosti kompresie podáva trochu lepšie výsledky. Hlavnou nevýhodou TTA je slabá rozšírenosť tohto formátu. Keďže rozdiely v úspešnosti bezstratových algoritmov nie sú veľké, v rýchlosti a rozšírenosti sa zatiaľ nič nevyrovná formátu FLAC, aj keď mu môže byť neskôr veľkým konkurentom štandardizovaný formát MPEG-4 ALS.


Poznámka 1: Dôvod je prostý – vďaka bezstratovosti riešenia nie je potrebné mať záznam vo viacerých verziách (iné dátové toky). Nutnosť používať viac druhov formátov je zriedkavá, pri bezstratových formátoch ju možno navyše transkódovanie (zmena jedného formátu na iný) vykonať bezstratovo (teda bez tzv. generačnej straty).


<< Späť - Časť 6.1: Porovnanie stratových kompresných schém <<
^^ Hore - Kapitola 6: Porovnanie zvukových formátov ^^
>> Ďalej - Kapitola 7: Záver >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software