Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Kapitola 7: Záver <<

Kapitola 8: Zoznam použitej literatúry


<< Späť - Kapitola 7: Záver <<

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software